Általános Felhasználási Feltételek

 1. A Szabályzat célja

  A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Webness Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Kassa utca 15/A, cégjegyzékszám: 13-09-164502, adószám: 23119233-2-13), mint a djborze.hu alatt elérhető weboldal tulajdonosa és üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató), és a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) közötti jogviszonyt. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy az Általános Felhasználási Feltételekben írtakat megismerte, áttanulmányozta, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A felhasználó kötelessége és felelőssége, hogy az oldal használata, a Szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Felhasználási Feltételeket, mert ennek elmaradása nem jelenti azt, hogy az Általános Felhasználási Feltételek ne lennének irányadóak a felek jogviszonyára.

  Szolgáltató adatai:

  A szolgáltató neve: Webness Kft.
  A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2120 Dunakeszi, Kassa utca 15/A
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info [kukac] djborze.hu
  Cégjegyzékszáma: 13-09-164502
  Adószáma: 23119233-2-13
  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék
  A szerződés nyelve: magyar
  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

  RackForest Kft.
  székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. a.
  cégjegyzékszám: 01-09-914549
  adószám: 14671858-2-41
 2. A Szabályzat hatálya

  A Szabályzat kiterjed valamennyi a weboldal által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra. A Szolgáltató a Szabályzat változtatásának jogát fenntartja, a Szabályzat legfrissebb változata a nyitólapon elhelyezett Általános Felhasználási Feltételek linkre kattintva érhető el. A Szabályzat változásairól a Szolgáltató külön értesítést nem küld, és nem tesz közzé, a Szabályzat aktuális állapotát a Felhasználónak kell figyelemmel kísérnie.

 3. A honlapon használt alapfogalmak

  • Regisztráció: felhasználói fiók létesítése
  • Weboldal: a djborze.hu és annak minden aloldala.

 4. A Szolgáltatás igénybevétele

  A djborze.hu egy hirdetési portál, mely használt DJ, hang-, fény- és stúdiótechnikai eszközök számára biztosít hirdetési lehetőséget magánszemélyek, illetve Prémium felhasználóval rendelkező cégek részére. A weboldal szerkezete szerint regisztráció nélkül is szabadon megtekinthetőek a közzétett hirdetések. A hirdetések közzétételéhez azonban regisztráció szükséges, melyhez a szükséges személyes adatok megadásán túl, egy a Felhasználó által választott felhasználónév, és jelszó szükséges. A Felhasználó által megadott felhasználónév és jelszó titokban maradása a Felhasználó kizárólagos kötelessége, és felelőssége. A regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadása a sikeres regisztrációhoz szükséges. A megadott személyes adatoknak a személyazonosító okmányban írtakkal egyezőnek kell lenniük, mely a Felhasználó kizárólagos felelőssége, csakúgy, mint a megadott adatok helyességének ellenőrzése. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott hibás adatokból eredő közvetlen, vagy következményes károkért. Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen jár el az ügyletkötés során. A sikeres regisztrációról a Felhasználó elektronikus visszaigazolást kap. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni, és a regisztrációhoz kötött Szolgáltatást igénybe venni.

  A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételekkel teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

  • a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;
  • tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
  • tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.
 5. A szolgáltatás területei

  Az oldalon az alábbi lehetőségek biztosítottak:

  • hirdetés feladása
  • cikkek olvasása
  • fórumozás
  • személyes adatlap létrehozása

  Az oldal által biztosított lehetőségek használatához regisztráció szükséges. Nem szükséges regisztráció a hirdetések megtekintéséhez, és a fórum bejegyzések, cikkek olvasásához.

  1. Hirdetés feladása
  2. Hirdetést csak bejelentkezett felhasználó adhat fel. A mezők közül a megnevezés, leírás, márka, csoport, és érvényesség mezőket kötelező kitölteni, az adatok helyessége a felhasználó kizárólagos felelőssége. A hirdetések közül valamennyi olyan hirdetés moderálásra kerül, mely nem fér össze az oldal témájával. Az oldal témájával összefüggő lehetséges hirdetések körét az Oldal Szabályzat tartalmazza.

  3. Fórumozás
  4. Kérünk mindenkit, hogy ezeket a szabályokat tartsa tiszteletben, és tekintse iránymutatónak a fórumozás során. A fórum célja, hogy a felhasználók megoszthassák egymással a fórum témákhoz kapcsolódó tapasztalatukat. Új téma létrehozása előtt minden esetben le kell ellenőrizni, hogy esetleg létezik-e már. Új téma létrehozásakor kérjük figyeljenek arra, hogy a címe megegyezzen a tartalmával. A fórumozás során tartózkodni kell a vulgáris kifejezések és durva szavak használatától. Az oldal üzemeltetője a lehetőségekhez képest moderálja a fórumot, de az ott megjelent tartalomért semmilyen felelősséget nem vállal.

 6. Felelősség, Szavatosság, Jótállás

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

  A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

  • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
  • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
  • az információtovábbítási késedelemből adódó,
  • vírusok okozta,
  • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
  • vonal, vagy rendszerhibából adódó,
  • a hirdetőtől származó téves információkból eredő károkért.

  A Szolgáltató elérhetővé teszi az adott termékre vonatkozó rendelkezésére álló valamennyi a hirdető által megadott információt. A termékek bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék hirdetője által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

  A Szolgáltató törekszik arra, hogy hirdetői között csak megbízható partnerek szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy hibás teljesítésből eredő igényét szolgáltatás nyújtója felé közvetlenül köteles írásban jelezni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a hozzá beérkező panaszokat és bejelentéseket, kizárólag megkísérli továbbítani az adott termék hirdetője felé. Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltató részére beküldött panasz nem helyettesíti a hirdetővel szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, így az elévülésre vezethet.

 7. Alap felhasználó, Prémium felhasználó

  Felhasználó Regisztrációt követően Alap felhasználó státuszt kap. Alap felhasználónak egyidejűleg maximálisan 10 db hirdetése lehet, amiben kizárólag használt terméket hirdethet. Alap felhasználóval egy hirdetéshez 4 db képet tölthet fel Felhasználó. Alap felhasználóval adott naptári hónapban maximum 10 hirdetést lehet létrehozni. Alap felhasználóval kizárólag magánszemély hirdethet. Az Alap felhasználó használata ingyenes.

  Felhasználónak lehetősége van előfizetni Prémium felhasználóra. Prémium felhasználónak egyidejűleg maximálisan 100 db hirdetése lehet, amiben kizárólag használt terméket vagy szolgáltatást hirdethet. Prémium felhasználóval egy hirdetéshez 8 db képet tölthet fel Felhasználó. Prémium felhasználóval adott naptári hónapban maximum 200 hirdetést lehet feladni. Prémium felhasználóval lehetőség nyílik a Szolgáltatás kategóriába hirdetést feladni. Prémium felhasználóval magánszemély és cég is hirdethet. Prémium felhasználó szolgáltatás díja a következők szerint kerül meghatározásra.

  • 7.900 Ft + ÁFA / 3 hónap
  • 12.900 Ft + ÁFA / 6 hónap
  • 19.900 Ft + ÁFA / 12 hónap

  A Prémium felhasználó szolgáltatási időtartamát Felhasználó határozza meg megrendeléskor. Prémium felhasználó szolgáltatási időtartamát Szolgáltató naptári hónapok szerint kezeli. Felhasználónak a szolgáltatás megrendelésekor lehetősége van eldönteni, hogy a Prémium felhasználó szolgáltatást a következő naptári hónap első napjától veszi igénybe vagy a megrendelési napjától. Ha megrendelés napjától kívánja igénybevenni a Prémium felhasználó szolgáltatást, akkor a szolgáltatási időszak a megrendelés hónapjának első napja lesz.

 8. Egyéb rendelkezések

  A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia a Szabályzatot a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével.

  A Szolgáltató és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött Szerződés megszűnik, ha

  • a Szerződés felmondásra kerül, ideértve azt is, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;
  • a Felhasználó halálával;
  • a Szolgáltatás megszűnésével;

  Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

  A 2001. évi CVIII. törvény 5. § alapján a Szolgáltató az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználót.

  • Az Általános Felhasználási Feltételek a http://djborze.hu weboldalon kerülnek közzétételre.
  • A szolgáltatás nagyobb részének igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció menete a szabályzat szerint alakul.
  • Az esetleges adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően lehet ellenőrizni, és javítani a megfelelő mezők egyszerű módosításával lehet.
  • A szabályzat nyelve a magyar.
  • Magatartási kódex: Netikett
 9. Szerzői jogok

  Miután a djborze.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a djborze.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  A djborze.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

  Tilos a djborze.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a djborze.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

  A djborze.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.